Llogaritësi i kredisë për shtëpi, llogarit kredinë

Llogaritësi i kredisë
%
%
Vite

Tabela e amortizimit te kredise

Muaji Pagesa mujore Principali Interesi Totali i interesit Gjendja e mbetur

Cfarë është llogaritësi i kredisë?

Një llogaritës kredie hipotekor është një mjet që ju ndihmon të kuptoni kostot e kredisë tuaj para se të bëni një blerje. Ai llogarit pagesat tuaja mujore bazuar në shumën e hipotekës, normën e interesit dhe afatin e kredisë.

Si përdoret llogaritësi i kredisë?

Thjesht vendosni çmimin e shtëpisë, parapagimin tuaj, afatin e kredisë dhe normën e interesit. Llogaritësi i kredisë do t'ju japë një vlerë për pagesën tuaj mujore.

Vlera e shtëpisë (Principali): Është vlera totale që kushton shtëpia të cilën ju doni të blini.

Paradhënia: Bankat në përgjithësi japin kredi për 80-90% të vlerës së shtëpisë që do të thotë që pjesën tjetër 10-20% duhet ta keni aktualisht gjendje që ta jepni si paradhënie.

Interesi: Është interesi në përqindje që banka ju merr çdo vit për vlerën e mbetur të kredisë.

Kohëzgjatja e kredisë: Është koha në vite që zgjat kredia, në përgjithësi bankat ofrojnë kredi për 25 vite por ka banka të cilat i ofrojnë këto kredi edhe për 30 vite.

Çfarë përfshin kalkulatori në pagesat mujore?

Pagesat mujore të vlerësuara nga kalkulatori zakonisht përfshijnë principalin dhe interesin. Ju lutemi vini re se pagesat mujore aktuale mund të përfshijnë edhe kostot e tjera si taksat mbi pronën, sigurimin e jetës dhe të pronës etj.

A funksionon ky kalkulator për çdo lloj prone në Shqipëri?

Po, ky kalkulator hipotekor është projektuar për të dhënë vlerësime për çdo lloj prone rezidenciale në Shqipëri, qoftë shtëpi, apartament, ose çdo lloj tjetër banese.

A është informacioni nga kalkulatori 100% i saktë?

Kalkulatori ofron një vlerësim bazuar në informacionin që ju vendosni. Megjithëse është një mjet i dobishëm për planifikimin dhe kuptimin e kostove të mundshme, termat aktualë të hipotekës tuaj do të varen nga faktorë të ndryshëm duke përfshirë vlerësimin tuaj kreditor, politikat e bankës dhe kushtet aktuale të tregut. Për një vlerë 100% të saktë duhet të drejtoheni pranë degëve të bankave për të marrë disa vlerësime ekzakte.

Banka ku mund të merrni kredi për shtëpi janë: BKT, OTP, Raiffeisen, Credins, Tirana Bank, Union Bank, Intesa SanPaolo, FiBank etj

Këtu do të gjeni informacionet e bankave në lidhje me dokumentacionin dhe interesat për kredi hipotekore.

office-address